מחלקת צרכנות
טיפול במדי מים
מוקד תקלות

במערב העיר פארק הכט-ההגנה - שידרוג והעתקה של קו מים ראשי