מוקד תקלות
מחלקת צרכנות
טיפול במדי מים

במערב העיר פארק הכט-ההגנה - שידרוג והעתקה של קו מים ראשי