מוקד תקלות
טיפול במדי מים
מחלקת צרכנות

במערב העיר פארק הכט-ההגנה - שידרוג והעתקה של קו מים ראשי