טיפול במדי מים
מוקד תקלות
מחלקת צרכנות

דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב

הודעה לציבור הצרכנים.

 

בכוונת תאגיד מי כרמל בע"מ לפנות לרשות המים בבקשה לאשר לתאגיד הגדלת תעריף לתשלום "דמי הקמה"

ב – 10% וזאת בהתאם לכללי תאגיד מים וביוב (דמי הקמה למערוכת מים ולמערכות ביוב), התשע"ה-2015.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 04-8685821
תגובות והשגות ניתן להשיג תוך 21 יום החל מתאריך 01/06/2016  בדרכים המצורפות :

1. פקס : 04-8685921

2. מייל : hakama@mei-carmel.co.il

3. דואר : רח' הרץ היינריך 18, חיפה ת"ד 4455, חיפה 3104302

 

לצפייה בנוהל הפחתה בדמי הקמה בגין שטחי בניה שאינם ברי חיוב נא לחץ כאן

 

לצורך מעבר לעמוד דמי הקמה באתר רשות המים נא לחץ כאן