טיפול במדי מים
מוקד תקלות
מחלקת צרכנות

יעדים ופרויקטים עיקריים לשנת 2016

  • בתחום המים ימשך הטיפול האינטנסיבי בהקטנת הפחת כולל הרחבת השימוש בטכנולוגיות מתקדמות. יושם דגש על טיפול בפחת המנהלי.
  • בתחום מדידת המים יתמקד התאגיד במדי המים הכלליים ובהתחלת סבב שני של החלפת מדי מים דירתיים וכן בהמשך קריאה מרחוק בתעשייה.
  • יבוצעו פרויקטים רבים של תשתיות תומכות בניה בהתאם למגמה הכללית בחיפה.
  • החלפה ושדרוג של קווי מים וביוב בהתאם לצרכים השוטפים ולתכנית העבודה בדגש על הרחבת השימוש בטכנולוגיות החלפת צנרת ללא חפירה.
  • השלמת הקמה והרצת תחנת השאיבה לביוב בצומת דולפין, הגדולה מסוגה בישראל.
  • בתחום האחזקה ימשיך התאגיד להתייעל ביחד עם שיפור השירות לצרכן.
  • בתחום המידע - המשך הקמת בסיס מידע ממוחשב על תשתיות המים והביוב.
  • בתחום איכות השפכים יורחבו הניטור ויוכנסו טכנולוגיות מתקדמות לבקרת שפכי התעשייה בחיפה.
  • בתחום המתקנים יושלמו  שיפורים טכנולוגיים במערך המים, הביוב והשאיבה שיביאו להגדלת אמינות השירות וחיסכון אנרגטי וכספי נוסף.