מחלקת צרכנות
מוקד תקלות
טיפול במדי מים

דרושים

דרוש פקח שטח צרכנות מים (מכרז מס' 2/2018) לפרטים נוספים לחץ כאן.
דרוש אחראי בקרה כספית ותהליכית (מכרז מס' 3/2018) לפרטים נוספים לחץ כאן