טיפול במדי מים
מחלקת צרכנות
מוקד תקלות

מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות צנרת מים וביוב

לקבלת מסמך המפרט הטכני לביצוע עבודות צנרת מים וביוב ו/או נספחי המפרט  - יש ללחוץ כאן.