מחלקת צרכנות
מוקד תקלות
טיפול במדי מים

שאלות על איכות המים

האם האבנית שנוצרת בקומקום תגרום לנו ל"אבנים בכליות" ? 


לא. החומר ממנו נוצרת האבנית במים הוא פחמת סידן לשתיה, ואין לו שום קשר עם "אבנים בכליות".

לראש העמוד לראש העמוד

מדוע לעיתים נראים מי הברז לבנים?

בועות אויר מזעריות במים, הדומות לבועות הגז בבירה ובסודה, גורמות למים להיראות לבנים. תופעה זו שכיחה יותר בחורף כאשר המים קרים. אין בתופעה זו כל נזק, ובועות האוויר נעלמות מעצמן.

לראש העמוד לראש העמוד

מי אחראי על איכות מי השתייה בחיפה?

כל מי השתייה בעיר חיפה מסופקים על ידי חברת מקורות והיא האחראית לאיכותם. במסגרת המאמץ לשמירה על איכות המים, תאגיד מי כרמל עורך דגימות סדירות במאגרי המים הפזורים בעיר ומעבירם למשרד הבריאות לצורך בדיקה. משרד הבריאות הוא האחראי על קביעת תקן המים ועל אכיפת תקנות איכות מי השתייה.

לראש העמוד לראש העמוד