טיפול במדי מים
מוקד תקלות
מחלקת צרכנות

שאלות בדבר חיוב ותשלומים:

באילו תקלות של מים וביוב מטפלת מי כרמל ?

מי כרמל מחויבת לטפל בתקלות מים וביוב בתשתית הציבורית (לגבי מים – התשתית עד לנקודת החיבור של מד המים הראשי של הבניין, ובמקרה של בית פרטי עד שעון המים של הבית). לעומת זאת, תקלות מים וביוב המתרחשות מעבר לשעון המים הראשי, כדוגמת שטח הבניין, הבית, החצר, מגרש החנייה וכיו"ב, הן תקלות הנחשבות פרטיות, והן באחריות הדיירים או בעלי הנכס ועליהם לפנות לבעל מקצוע באופן פרטי. 

           

לראש העמוד לראש העמוד

בחודשיים האחרונים שהיתי מחוץ לבית (שהייה בחו"ל למשל). מדוע בכל זאת קיבלתי חשבון מים?


בין אם לא צרכת מים כלל או צרכת כמות קטנה מ-3 מ"ק תחויב בעלות צריכת מינימום של 3 מ"ק מים לתקופת חשבון. במגורים, החיוב עבור צריכת המינימום יהיה לפי התעריף לצריכה בסיסית (תעריף נמוך). בעסקים וביתר השימושים על פי התעריף הרלבנטי.

לראש העמוד לראש העמוד

מדוע חשוב לדווח על מספר הנפשות?

במסגרת רפורמת התעריפים, נקבעה כמות מים בסיסית לכל נפש-3.5 מ"ק לחודש, בתעריף מוזל. דיווח על מספר הנפשות ביחידת הדיור, יאפשר לכל דייר ליהנות ממכסת מים בתעריף המוזל.

לתשומת ליבכם :

בשל דרישתה של רשות המים לעדכון מספר הנפשות על ידי התושב ולא באמצעות מאגרי מידע  אחרים (משרד הפנים, עירייה ועוד)

יש צורך לעדכן אם יחול בעתיד שינוי במספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור, או מעבר לדירה חדשה,
יש למלא מחדש את טופס עדכון מספר נפשות, לרבות כל המסמכים הנדרשים.
לטופס עדכון מספר נפשות אנא היכנסו לקטגוריה מידע לתושב – טפסים .
 

לתשומת  הלב עדכון העירייה  אינו מספיק , יש צורך בעדכון תאגיד מי כרמל בע"מ .  

לראש העמוד לראש העמוד

מהי רפורמת תעריפי המים?

ביום ה-1.1.2010 נכנסו לתוקפם כללי תעריפים חדשים למים ולביוב. הכללים והתעריפים החדשים הם כלל ארציים ונקבעו על ידי רשות המים. התעריפים החדשים משקפים את העלות הריאלית של אספקת שירותי מים וביוב לצרכן. עם כניסתה לתוקף של שיטת התעריפים חלה עליה בתעריפי המים והביוב, אשר משקפת את המחסור במים בישראל. על מנת להקל על הצרכנים הביתיים, נקבע תעריף מוזל בעבור צריכה בסיסית (כמות מוכרת של 3.5 מ"ק לנפש לחודש). כל כמות נוספת מחושבת בתעריף גבוה יותר.
להסבר על חשבון המים

 

לראש העמוד לראש העמוד

מוקד שרות לקוחות, תשלומים והודעה על תקלות1-800-100-104שאלות ותשובות

החל מתאריך 1.1.2010, התעריף לתשלום כולל מים וביוב, ללא הפרדה ביניהם. לפיכך, לא יינתן פטור מביוב בגין מים שנצרכו להשקיית גינה.

לראש העמוד לראש העמוד

מי קובע את מחירי המים והביוב?

תאגידי המים בישראל כפופים להחלטות מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב (רשות המים). רשות המים מסדירה את מחיר הרכישה של המים מחברת מקורות וקובעת את תעריפי המים והביוב לחיוב הצרכנים. כדאי לשים לב כי התעריף החדש כולל רכיב עלות אספקת מים ועלות איסוף וטיהור ביוב.
למידע נוסף ונתונים על תעריפי המים
לראש העמוד לראש העמוד