טיפול במדי מים
מוקד תקלות
מחלקת צרכנות

פיתוח ועשייה למען תושבי עיר חיפה

28.12.2015 

  • מי כרמל משקיע משאבים חסרי תקדים בשיפור מערכת אספקת המים והביוב של העיר חיפה .

  • ממשיכים באיפוס תקלות בגלישה וסגירת חופי רחצה כתוצאה מגלישת ביוב .

  • התאגיד החליף מעל 150 ק"מ צנרת במהלך 6 שנות קיומו ובהשקעה של כ- 400 מליון ₪ .

  • השקעות רבות לנושא איכות הסביבה ושיפור מערכות הולכת הביוב . 

  • שדרוג קווי הולכה ראשיים לביוב במפרץ חיפה והסרת חסמים לפרויקט פיתוח ובניה דירות מגורים במפרץ חיפה ובקריות . 

  • ממשיכים לחסוך ולצמצם באובדן מים ולשמור על רמת פחת של מתחת ל- 9% .

  • המשך ניטור ומניעת הזרמת שפכי תעשיה אסורים וחריגים למערכת הביוב והשאיבה .