מחלקת צרכנות
טיפול במדי מים
מוקד תקלות

דבר המנכ"ל

12.2015

 

מנכתושבים וצרכנים יקרים

 • שנת 2015 התאפיינה כשנה מוצלחת מאוד בפעילות התאגיד בה התקבעה רמת פחת
  חד ספרתי בפעם השנייה מאז הקמתו כאשר הירידה המצטברת בפחת מיום הקמת
  התאגיד עד 2015 מתבטאת בכ- 10% שמשמעותה חסכון ב- 15 מליון ₪ לשנה .
 • בשנת 2015 הושלמו מובלי הביוב הראשיים במפרץ חיפה דבר שאפשר הסרת חסמים
  ולבניה אלפי יחידות דיור במפרץ ובקריות והולכה בטוחה ומבוקרת של השפכים ללא
  דליפות וגלישות מיותרות .
 • בשנה זו למעשה מומשה הפחתה השלישית של תעריפי המים והביוב ובמצטבר לכ- 15%
  בשנים 2014 ו- 2015 .
 • בהשקעות גדולות של התאגיד בפיתוח שדרוג מערכות המים והביוב ובעיקר בשכונות
  הדרומיות נאות פרס , רמת הנשיא ובמתחם פינוי בינוי של חביבה רייך .
 • לא בכדי קיבל התאגיד תעודת ציון לשבח מראש הרשות המים על פעילותו המואצת .
 • יחד עם זאת התאגיד ממשיך בשיפור בקרת שפכי תעשיה ומניעת הזרמת חומרים
  מסוכנים וחריגים הפוגעים במערכות הביוב בתחנות שאיבה ובפעילות מכון טיהור , וכן
  בהפסקת השלכת מגבונים לחים , סמרטוטים וטיטולים לצנרת הביוב הגורמים להפרעות
  בזרימת הביוב .
 • מי כרמל אינו פועל לניתוק צרכנים ביתיים ממים יחד עם זאת משתדל לפעול כנגד תופעת
  "גניבת מים" בעיקר מהשכנים בבתים משותפים , ופועל על פי חוק לניתוקם .

בשנת 2016 ימשיך התאגיד להשגת יעדיו שנקבעו ואושרו ע"י דירקטוריון החברה . 

 

  - המשך הקטנת הפחת ב- 1% לשנת 2016
  - המשך הקטנת עלויות האנרגיה ב- 2%
  - החלפה ושדרוג מעל 25 ק"מ צנרת מים וביוב .
  - סיום ביינית תחנת שאיבה לביוב בצומת דולפין .
  - יישום כללי השירות והנחיות רשות המים.


 

יצוין שתעריפי המים יוזלו פעם נוספת לצרכנים ב- 1 לינואר 2016 . כך שמחיר מ"ק בכמות המוכרת ( 3.5 מ"ק לנפש לחודש ) יופחת ב- 19 אג' ,ולכל מ"ק נוסף מעבר לכמות המוכרת יופחת ב 30 אג' )

 

עבודות הפיתוח שיבצע התאגיד במהלך 2016 בהיקף 80 מליון ₪ מחייבים תיאום מלא עם העירייה וכל יחידותיה , שיתוף פעולה , והשבת המצב לקדמותו וזאת לרווחת התושבים ולהקטנת אי הנוחות בזמן ביצוען .

 

עובדי תאגיד מי כרמל , הנהלה והדירקטוריון מאחלים לתושבי העיר שנת שלום עבודה וצמיחה .


 

                                                                                                                בברכה,

                                                                                                             אינג' נור אלדן 
                                                                                                            מנכ"ל מי כרמל