מחלקת צרכנות
טיפול במדי מים
מוקד תקלות

הודעות זכייה

 

במכרז 3/12 - הקמת תחנת שאיבה לשפכים דולפין - זכתה חברת אלקו התקנות ושירותים (1973) בע"מ.

במכרז פומבי מספר 4/12 - ביצוע קידוחים מוכוונים למערכות מים וביוב - זכתה חברת סלמאן והבה ובניו בע"מ.

במכרז פומבי מס' 8/12 – פיתוח רשתות מים וביוב זכתה צח"י חברה לעבודות פיתוח בניין והשקעות בע"מ.
במכרז פומבי מס' 9/12 – שיקום צנרת ביוב ע"י שרוול זכתה חב' עוז בקרה וחידוש בע"מ.
במכרז פומבי מס' 10/12 – מתן שירותי שמירה למתקנים של התאגיד זכתה חב' התאמה השמה ומידע בע"מ.
במכרז פומבי מס' 11/12 – ביצוע בדיקות מעבדה לניטור שפכי תעשייה זכתה חב' בקטוכם בע"מ.
במכרז פומבי מס' 13/12 – ביצוע עבודות התקנת והחלפת מדי מים וביצוע עבודות שונות במערכת מדידת המים זכתה חב' מילגם שירותים לעיר בע"מ.
במכרז פומבי מס' 14/12 – ביצוע עבודות מדידה לצורכי תכנון/ביצוע מערכות צנרת תת קרקעית זכו המודדים: בני שפירא, דוד אפלבאום, פוטו מאפ בע"מ ומוחמד סלימאן.
במכרז פומבי מס' 16/12 – ביצוע עבודות אחזקת רשת קווי מים בתחום שיפוט התאגיד זכו חב' אלון טבעון בע"מ, הקבלן סאמי שאמא ומסגריית חזי.
במכרז פומבי מס' 17/12 – הנחת קו ביוב לחיבור מגרשי הספורט החדשים "אגרו" למערכת הביוב העירונית זכתה חב' סלמאן והבה ובניו בע"מ.
במכרז פומבי מס' 01/13 – אחזקת מערכת החשמל בתחום שיפוט התאגיד זכו חב' אלי את אהרון בע"מ, חב' מנורה איזו אהרון בע"מ וחב' קינטיק סיסטמס ישראל בע"מ.
במכרז פומבי מס' 04/13 - ביצוע עבודות הדברה ברשת הביוב בשטח שיפוט התאגיד, זכתה חברת טבע הדברות בע"מ
במכרז פומבי מס' 01/14 – ביצוע עבודות שיקום ושדרוג מערכות ביוב ברח' המעפילים, לין ואחווה זכתה חב' אבן דרך הנדסה ופיתוח בע"מ.
במכרז פומבי מס' 02/14 – אספקת שירותי קריאות מדי מים ומתן שירותים נלווים זכתה חב' מילגם שירותים לעיר בע"מ.
במכרז פומבי מס' 03/14 – אספקת והתקנת משאבת מים מס' 8 בת"ש למים הנטקה זכתה חב' שח"מ מקורות ביצוע בע"מ.