מחלקת צרכנות
טיפול במדי מים
מוקד תקלות

רישום ספקים - הנחיות וטפסים

ספק יקר

 

על מנת להרשם כספק של מי כרמל בע"מ, יש להוריד את הטופס המצורף,

למלא להחזיר בפקס למספר 04-8685941.

  להורדת הטופס - הקש כאן