מוקד תקלות
מחלקת צרכנות
טיפול במדי מים

מכרזים פתוחים

מכרז פומבי מס' 1/17 ביצוע מכון שאיבה "שניאור" – משאבות מים אנכיות לבריכת האוניברסיטה - לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 2/17 אספקת מתמרי לחץ לטובת ניהול לחצים ברחבי העיר חיפה - לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 5/17 ביצוע שיקום ושדרוג תשתיות ברח' דישראלי חיפה - לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 6/17 ביצוע קריאת מדי מים ומתן שירותים נלווים - לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 8/17 ביצוע עבודות חידוש קווי ביוב בשיטת הניפוץ - לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 9/17 תפעול מערכת לגילוי נזילות מסוג Idroloc  בתחום שיפוט התאגיד - לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 10/17 ביצוע שיקום ושדרוג תשתיות ברחובות רב בר ראי דוד, בודנהיימר, דרייפוס - לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 11/17 ביצוע עבודות חידוש קווי ביוב בשיטת שרוול - לצפיה לחץ כאן
מכירת רכבים הזמנה לקבלת הצעות מחיר לרכישת רכבים - לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 4/17 ביצוע סקר מרזבים - לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 13/17 ביצוע אספקת והתקנת דיזל גנרטור חירום בתחנת שאיבה רישא (לחץ נמוך) - לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 16/17 לביצוע ניהול לחצים - לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 17/17 גביית חיובי שפכי תעשייה - לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 17/17 גביית חיובי שפכי תעשייה-מענה לשאלות מס' 1 - לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 17/17 גביית חיובי שפכי תעשייה-מענה לשאלות מס' 2 - לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 1/18 שטיפה וחיטוי בריכות מי שתייה - לצפיה לחץ כאן
רכישת רכבים לצפייה בפרטי הרכבים המוצעים למכירה על ידי התאגיד לחץ כאן.
מכרז פומבי מס' 2/18 הצעות לאספקת דלקים - מכרז לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 2/18 הצעות לאספקת דלקים - נוסח המכרז לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 2/18 הצעות לאספקת דלקים - מענה לשאלות הבהרה לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 3/18 ביצוע עבודות במערכות המדידה ושירותים הנדסיים נלווים (החלפת מדי מים) לצפיה לחץ כאן
הזמנה לקבלת הצעות מס' 4/18 מתן שירותים משפטיים בתחום הגבייה ונושאים נוספים לצפיה לחץ כאן
הזמנה לקבלת הצעות מס' 4/18 01. מתן שירותים משפטיים בתחום הגבייה ונושאים נוספים - מענה לשאלות לצפיה לחץ כאן
הזמנה לקבלת הצעות מס' 4/18 02. מתן שירותים משפטיים בתחום הגבייה ונושאים נוספים - מענה לשאלות לצפיה לחץ כאן
הזמנה לקבלת הצעות מס' 4/18 03. מתן שירותים משפטיים בתחום הגבייה ונושאים נוספים - מענה לשאלות לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 5/18 שדרוג מאספי ביוב - דולפין לצפיה לחץ כאן
מכרז פומבי מס' 6/18 הפעלת ביובית לטיפול במפגעים לצפיה לחץ כאן