מחלקת צרכנות
טיפול במדי מים
מוקד תקלות

תשלום חשבון באתר

 

תושבי חיפה - לתשלום באמצעות כרטיס אשראי הקש כאן 

 

תושבי קריית שמואל וצרכני ביוב בלבד - לתשלום באמצעות כרטיס אשראי - הקש כאן 

•  יש לוודא כי חשבון המים מצוי לפניך וכי ברשותך מספר הזהות של בעל הכרטיס.