מוקד תקלות
טיפול במדי מים
מחלקת צרכנות

ריכוז כלל הטפסים הניתנים להורדה מהאתר:

 

טפסים

 

צריכה ומדי מים

 

 לטופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה - הקש כאן 

 לטופס בקשה לניתוק אספקת מים - הקש כאן 


 לטופס בקשה לחיבור אספקת מים (לאחר ניתוק מרצון) - הקש כאן 


 לטופס בקשה לעריכת בירור של חיוב בעד צריכת מים - הקש כאן

 

 גביה ותשלומים

  

 לטופס ידני של הוראת קבע לתשלום באמצעות חשבון הבנק - הקש כאן 


»  למילוי מקוון של טופס הוראת קבע לתשלום באמצעות חשבון הבנק - הקש כאן 

 לטופס ידני של הוראת קבע לתשלום באמצעות כרטיס אשראי- הקש כאן

 

גביה ותשלומים - קרית שמואל

  

 לטופס ידני של הוראת קבע לתשלום באמצעות חשבון הבנק - הקש כאן

 

עדכון פרטים וחילופי מחזיקים

 

 לטופס עדכון מספר נפשות בדירה - הקש כאן 


 לטופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס- הקש כאן

 

 הנדסה

  
 הנחיות הגשה למודדים - פברואר 2014 

 מפרט טכני לביצוע עבודות צנרת מים וביוב ברחבי העיר חיפה 


 לטופס בקשה לפטור מהתקנת מזחים מעודכנת - הקש כאן 


 לטופס בקשה לבדיקות נוספות לבירור חיוב בעד צריכת המים - הקש כאן לבקשה לבדיקת תקינות מד מים - הקש כאן 


 לבקשה לביצוע בדיקות איכות המים ברשת הפרטים - הקש כאן 


  לטופס בקשה להפרדת מערכת מדידה במבנה - הקש כאן

 

שונות

 

 לטופס פרטי ספק - הקש כאן 

 לטופס בקשה לעדכון/העברת זכאות של הטבה בתעריפי המים לאוכלוסייה מיוחדת- הקש כאן

 

טפסים בדבר ניתוק אספקת מים ע" פ כללי תאגידי מים וביוב תשע"ה-2015

 

 לטופס אזהרה לפני ניתוק מים - אנגלית - הקש כאן


 לטופס אזהרה לפני ניתוק מים - רוסית - הקש כאן 


 לטופס אזהרה לפני ניתוק מים - ערבית - הקש כאן 


 לטופס אזהרה לפני ניתוק מים - אמהרית - הקש כאן