מוקד תקלות
מחלקת צרכנות
טיפול במדי מים

איכות המים

 

תאגיד מי כרמל מבצע בקרה ומעקב שוטף אחר איכות מי השתייה המסופקים לעיר בהתאם לתקנות בריאות העם והנחיית משרד הבריאות, בדיקות המים מבוצעות ע"י דוגם מוסמך מטעם התאגיד.
מספר נקודות הדיגום ומיקומם נקבע ע"י משרד הבריאות ובהתאם לגודל ופריסת האוכלוסייה בשטח העיר חיפה.
לכל שאלה נוספת בנושא איכות המים, ניתן ליצור קשר למידע נוסף עם משרד הבריאות ב
טלפון מס' 08-9181220

 

מצ"ב דוחות איכות המים אשר מסופקים ע"י משרד הבריאות וחברת "מקורות".

 

דוח איכות המים 2017
דוח איכות המים 2016
דוח איכות המים 2015
דוח איכות המים 2014

 

 

אספקת מים מותפלים

עדכון בנוגע להמשך אספקת מים במוביל הארצי מ-14/03/17

נתונים מפורטים של בדיקות איכות המים ניתן להוריד באתר של משרד הבריאות.

 

פרטים נוספים מעבר למצויין בדו"חות ניתן לקבל באמצעות עיון בדו"ח השנתי העומד לרשות הציבור במשרדי תאגיד מי כרמל - הרץ היינריך 18 חיפה

 

תקנות בריאות העם :

תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי־שתיה ומתקני מי שתיה), התשע"ג-
מטרתם הינה להגן על בריאות הציבור באמצעות קביעת איכות תברואית
גבוהה של מי השתייה, תנאים והוראות בכל הנוגע למקורות מי שתייה, מתקני הפקת מים
ומערכות אספקת מים, הוראות בנוגע לטיפול במים ובקרה על איכותם וכן חובות דיווח
ופרסום, והכול, בין השאר, באמצעות הטלת חיובים וקביעת הוראות בהתאם להוראות תקנות אלה.

 

מי כרמל דוגמת את מי השתייה על בסיס יומי  , על פי הוראות משרד הבריאות .
תוצאות הבדיקה ודו"ח איכות מים מפורסם באתר מידי שלושה חודשים.
בדיקות איכות המים נערכות על ידי משרד הבריאות ובאחריותו.

 

בדיקות במי השתייה:

לפי תקנות בריאות העם, רשאי צרכן לבקש מן התאגיד לבצע בדיקות במערכת אספקת המים שבנכס, וזאת אחת לשנה.
לפי התקנות על הצרכן לשאת בעלות הבדיקות.
ככל שברצונך לבצע בדיקה במים שבנכס, הנך מתבקש לפנות אל התאגיד .
למידע נוסף באתר האינטרנט של משרד הבריאות לחץ כאן.

 

להסבר על בדיקת איכות המים לבקשת הצרכן – ברשת הפרטית לחץ כאן

 

קשיות המים - "מים קשים":
קשיות במים נמדדת כיחס בין שני מינרלים עיקריים קלציום Ca ( סידן ) ומגנזיום Mg
ככל שריכוז המינרלים גבוה יותר במים הינם נחשבים למים " קשים " .
מקורם של הסידן והמגנזיום בישראל הוא בעיקר בסלעים הנמצאים באקוויפרים .

לידיעה כללית

בשנים האחרונות בשל מקורות המים השונים בארץ רמת קשיות המים נמוכה יותר.
מי המוביל הארצי וכן המים המותפלים הנם מים המכילים ריכוזי סידן ומגנזיום נמוכים יותר.


השפעת קשיות מים על מכשירי חשמל:
חשוב לציין כי קשיות גבוה הינה גורם מגביל אך ורק למכשירים החשמליים השונים.
לעיתים בעת רכישת מכשיר חשמלי חדש אנו נדרשים לווסת של המכשיר החשמלי בהתאם לרמת הקשיות במקום המגורים.

לרוב ההמלצה הרווחת הינה לכוון על הרמה הגבוהה ביותר הקיימת במכשיר.
קיים מספר רב של יחידות מדידה בנושא קשיות המים ולכל מדינה ישנם יחידות מדידה שונות.
חשוב לציין כי במדינת ישראל לא קיים תקן לקשיות המים.

 

מצ"ב טבלה שמציינת ערכי קשיות ,מתוך דוח מקורות לפרמטרים כימיים .
ואשר מועבר פעם בשנה ומפורסם באתר הבית של התאגיד (ראה למעלה דוחות איכות המים).