טיפול במדי מים
מוקד תקלות
מחלקת צרכנות

תנאים והסברים לקבלת אישור תאגיד מי כרמל בהליך היתרי בנייה

לצפייה בנוהל והנחיות לקבלת אישור להספקת מים לבניין לפי תקנות התכנון והבנייה למגישי תכנון מפורט לחץ כאן. 

 

להורדת טופס בקשה לחיבור ראשון לרשת המים והביוב הציבורית לחץ כאן.